تعبیر خواب سوره الکافرون

 

 • تعبیر خواب سوره الکافرون
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الکافرون » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره الکافرون

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند سوره كافرون مي خواند ؛ دليل كه be راه بدعت و be دنيا مغرور شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  توفيق خيرات يابد و غزا كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  بر راه دين استوار بود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE