تعبیر خواب سوره الهمزه

 

 • تعبیر خواب سوره الهمزه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الهمزه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره الهمزه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند سوره همزه مي خواند؛ دليل كه سخن بسيار گويد و نزد مردمان روشناس شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  حريص شــود be مال اين جهان و از عاقبت نينديشد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  بر دست او فتحي برآيد و بر دشمن قهر كند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE