تعبیر خواب سوره النساء

 

 • تعبیر خواب سوره النساء
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره النساء » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره النساء

   

  محمدبن سيرين گويد :

  هركه سوره نساء در خواب خواند؛ دليل كه ميراث يابد و خويشان و اهل بيت او بسيار گردند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  مال و رفعت يابند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  خواند سوره نساء در خواب ؛ برآورده شدن حاجات ؛ پرهيزگار بودن و رسيدن ارثيه از بستگان است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE