تعبیر خواب سوره النازعات

 

 • تعبیر خواب سوره النازعات
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره النازعات » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره النازعات

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند سوره نازعات مي خواند؛ دليل اســت be وقت مرگ از جان كندن هراس يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  توبه كند تا از عقوبت ايمن گردد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  دلش از مكر پاك گردد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE