تعبیر خواب سوره القيقمه

 

 • تعبیر خواب سوره القيقمه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره القيقمه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره القيقمه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند سوره قيامت مي خواند؛ دليل كه در وقت؛ شهادت آورد و ba توبه از دنيا برود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  از عذابِ خدا ترسان بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  از سوگند خوردن توبه كند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE