تعبیر خواب سوره القمر

 

 • تعبیر خواب سوره القمر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره القمر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره القمر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند سوره قمر مي خواند؛ دليل كه بر دشمن ظفر يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  كارهاي دشوار بر او آسان گردد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  در اين جهان نعمت و مال يابد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE