تعبیر خواب سوره القلم

 

 • تعبیر خواب سوره القلم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره القلم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره القلم

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه سوره نون و القلم مي خواند؛ دليل كند كه خيرات و صدقات ra دوست دارد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  با هــمــه كس خيرات و احسان كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  خداي تعالي او ra علم فصاحت روزي كند.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE