تعبیر خواب سوره الفتح

 

 • تعبیر خواب سوره الفتح
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الفتح » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره الفتح

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ديد سوره فتح مي خواند؛ دليل اســت حق تعالي او ra نصرت دهد و در خيرات بر وي گشاده شود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  ايزد تعالي گناه او ra عفو نمايد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  حق تعالي او ra در جهان توفيق دهد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE