تعبیر خواب سوره الصف

 

 • تعبیر خواب سوره الصف
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الصف » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره الصف

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه سوره صف مي خواند؛ دليل كه در راه حق تعالي غزا و خيرات كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  پيوسته رضاي خداي تعالي طلبد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  در آخر عمر شهيد گردد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE