تعبیر خواب سوره الجمعه

 

 • تعبیر خواب سوره الجمعه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الجمعه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره الجمعه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ديد كه سوره جمعه مي خواند؛ دليل اســت حق تعالي او ra علم توريه روزي كند.

  ابراهيم كرماني گويد :

  حرمت و جاه يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  توفيق خير يابد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE