تعبیر خواب سوره التوبه

 

 • تعبیر خواب سوره التوبه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره التوبه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره التوبه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  سوره توبه درخواب خواندن؛ دليل كه توبه نصوح كند از هــر گناه.

  ابراهيم كرماني گويد :

  سرانجام كارش خير و خرمي بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  خواندن سوره توبه در خواب ؛ محبوب و مقبول شدن در ميان مردم است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE