تعبیر خواب سوره البقره

 

 • تعبیر خواب سوره البقره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره البقره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره البقره

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند سوره بقره خواند؛ تاويلش عمر دراز بود و بر بلاها صابر بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  سوره بقره كامكاري بود و خواندن آن در خواب؛ از دشمنان نجات بود.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  صادق القول گردد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE