تعبیر خواب سوره الانسان

 

 • تعبیر خواب سوره الانسان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الانسان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره الانسان

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند كه سوره انسان ra مي خواند؛ دليل اســت كه درويشان ra طعام و غذا دهد و رضاي حق تعالي ra ba اين عمل جويد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  با خلقِ خدا احسان كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  توفيق يابد بر سخاوت و شكر نعمت.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE