تعبیر خواب سوره الاعراف

 

 • تعبیر خواب سوره الاعراف
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الاعراف » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سوره الاعراف

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند سوره اعراف مي خواند؛ دليل كه در دين مؤمن و خالص شــود و خاتمه اش محمود بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  سوره اعراف در خواب خواندن ؛ از اين جهان بيرون نرود تا كوه سينا ra زيارت كند.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  خواندن سوره اعراف در خواب ؛ مايه رضايت و خشنودى مردم قرار گرفتن است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE