تعبیر خواب سنجيدن

 

 • تعبیر خواب سنجيدن
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب سنجيدن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سنجيدن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند ترازوي در دست داشت و چيزي مي سنجيد؛ دليل كه ميان مردم حكم كند و داوري نمايد. اگــر بيند چيزي سخت مي پيمود؛ اگــر از اهل علم است؛ دليل اســت قاضي شود؛ اگــر از اهل علم نبود؛ be قاضي محتاج شــود از بهر داوري.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  چيزي سنجيدن بر چهار وجه است. اول: حكم راست. دوم: نيكوئي. سوم: محتاج شدن be داوري. چهارم: حاكم شدن. اگــر بيند چيزي راست بسنجيد؛ تاويلش be خلاف اين بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE