تعبیر خواب سقنقور

 

 • تعبیر خواب سقنقور
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سقنقور » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سقنقور

   

  ماهي اســت كه در ميان ديگ بود.

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند ماهي سقنقور داشت؛ دليل كه كار دنيائي او راست شــود و be كام دل رسد؛ امــا دين او ضعيف بود و بعضي از معبران گويند؛ دليل بر كراهت او بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE