تعبیر خواب سرنج

 

 • تعبیر خواب سرنج
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سرنج » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سرنج

   

  ابراهیم كرماني گويد :

  سرنج در خواب ؛ دليل بر غم و اندوه كند. اگــر بيند كه سرنج داشت يا كسي be وي داد؛ دليل كه غمگين و متفكر بود. اگــر بيند كه سرنج ميخورد؛ دليل كه بيمار گردد. اگــر بيند كه چيزي be سرنج سرخ مي كرد؛ be چيزي مشغول گردد كه از آن منفعت نيابد. اگــر بيند كه سرنج بفروخت يا be كسي داد؛ دليل كه از غم و اندوه رسته گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE