تعبیر خواب سرفه

 

 • تعبیر خواب سرفه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سرفه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سرفه

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  سرفه : رازهاي شما برملا خواهند شد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد سرفه آزارتان مي دهد ؛ نشانة آن اســت كه بايد از سلامتي جسماني خود مراقبت كنيد ... در غير اين صورت بيمار خواهيد شــد .

  2ـ اگــر در خواب صداي سرفة ديگران ra بشنويد ؛ نشانة آن اســت كه سرانجام از محيطهاي نامطلوب مي گريزيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE