تعبیر خواب ستايش

 

 • تعبیر خواب ستايش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ستايش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ستايش

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد مورد ستايش قرار گرفته ايد ؛ تعبيري اين چنين دارد كه be مقامي بالاتر خواهيد رسيد ولي ba اين حال علاقة خود ra نسبت be همكاران قبلي از دست نميدهيد .

  2ـ اگــر كشاورزي خواب ببيند be ستايش خدا يا خانواده اش مي پردازد ؛ علامت آن اســت كه محصولات فراواني be دست خواهد آورد و همچنين همسايگاني مهربان و باصفا ... اگــر تجار چنين خوابي ببينند ؛ دلالت بر آن دارد كه ba فريب و نيرنگ چيزي عايدشان نمي شــود .

  3ـ اگــر دختري خواب ببيند زندگي خود ra صرف ستايش و پرستش از مذهبي كرده اســت ؛ علامت آن اســت كه شوهري نجيب و مهربان نصيبش خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE