تعبیر خواب سالاد

 

 • تعبیر خواب سالاد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب سالاد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب سالاد

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  سالاد خير و خوبي و نعمت اســت be شرطي ke سس و چاشني نداشته باشد. اگــر در خواب سالاد ببينيد ke be آن چاشني و سس زده باشيد نشان از غم و اندوه است.اگر در خواب ببينيد مهمان هستيد و سالاد در بشقاب خود مي کشيد و be دنبال سس و چاشني مي گرديد خوب اســت و گاه بلا و فتنه. پــس در مورد سالادي ke سس يا چاشني مثل آب ليمو؛ سرکه؛ مايونز؛ فلفل و ادويه ديگر داشته باشد حرف نمي زنيم چــون دانستيم وجود چاشني و سس اثر نيک سالاد ra در رويا ها از بين مي برد و نعمت و خوشي و خرمي ra be غم و اندوه مي آلايد.حالا اگــر سالاد چاشني و سس نداشته باشد be نسبت مواد تشکيل دهنده آن و رنگي ke دارد فرق مي کــنــد و تفاوت هائي be وجود مي آيد. سالاد اگــر هويج داشته باشد شما زردي آن ra در خواب تشخيص دهيد خوب نيست چرا ke هويج زرد يا زردک اثر نيک سالاد ra از بين مي برد و از بيماري و رنجوري خبر مي دهد. اگــر سالاد؛ کاهو و تخم مرغ داشته باشد نيکو خوابي اســت کاهو خرمي و سر سبزي و نشاط اســت و تخم مرغ نعمت و برکت يا نه اگــر سالاد در خواب شما گوجه فرنگي داشته باشد و شما ترشي گوجه فرنگي ra بچشيد خوب نيست چــون شما دچار هيجاني مي شويد ke در نتيجه شما ra اندوهگين مي کندو اگــر فــقــط سرخي گوجه ra ببينيد و ترشي آن ra نچشيد خبر از هيجان است. خيار اگــر سبزي و طراوت آن محسوس باشد نشاط اســت و خبر از سبک شدن از غم. وجود لوبيا در سالادنيز برکت و نعمت است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ خوردن سالاد در خواب ؛ نشانة آن اســت كه ba مردمي ناپاك حشر و نشر پيدا خواهيد كرد .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند سالاد درست مي كند ؛ نشانة آن اســت كه نامزد او مردي دمدمي مزاج خواهد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE