تعبیر خواب ساس

 

 • تعبیر خواب ساس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ساس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ساس

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ساس دشمني اســت کثيف و لئيم و در عين حال ضعيف ke زيرکانه آزار مي رساند و بهره کار شما ra مي برد. در خواب هاي ما معمولا حشرات دشمنان سفله و ضعيف و نادان هستند امــا حساب ساس ba حشرات ديگر جدا اســت زيرا ساس خون مي خورد؛ شبها بيرون مي آيد و خوب مخفي مي شود. غالبا لاي وسائل چوبي منزل پنهان مي گردد هــر سمي در او اثر نمي کند. ساس در خواب؛ دشمني اســت ke بهره کار ra مي برد و هــر وقت اراده کــنــد زحمت be وجود مي آورد. اگــر در خواب فــقــط ساس ببينيم او دشمن اســت امــا اگــر ساس ra در اتاق ديديم دشمني اســت ke در کمين ماست. اگــر در لباس بود کسي از افراد خانواده ما هست ke نسبت be ما نظر خوبي ندارد. اگــر در بستر بود بيننده خواب بايد از جانب همسر خويش بيمناک و نگران باشد. اگــر ساس ra کشتيد بر دشمن چيره مي شويد. اگــر ساس ra کشتيد و خون از تنش بيرون زد مالي ra ke از دست داده ايد باز مي يابيد. اگــر ساس ra کشتيد و خون نداشت بر دشمن بدخواه خود چيره مي گرديد امــا سودي عايدتان نمي شــود و فــقــط امنيت حاصل مي کنيد. اگــر ساس هاي زياد ديديد دشمنان و بدخواهان زيادي داريد.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ خواب ساس ؛ علامت بيماري وخيم و اوضاع نابسامان اســت ؛ اگــر تعداد ساسها زياد باشد علامت بدبختي است

  2ـ اگــر در خواب ساسها مرده be نظر برسند ؛ نشانة وقوع بيماري و ناراحتي اســت ... اگــر ساسها ra در خواب زير پا له كنيد و بجاي خون از تنشان آب بيرون بزند ؛ نشانة خطر و اتفاقي شوم اســت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد ساسها روي ديوار راه مي روند و شما روي آنها آب جوش مي ريزيد ؛ نشانة بيماري سختي اســت كه شما ra پريشان مي كند ... امــا be مرگ نمي انجامد .

  4ـ ديدن ساس در خواب ؛ نشانة آن اســت كه گرفتاريهايي پيچيده و نفرت انگيز در زندگي شما رخ خواهد داد ... افراد خانواده از بي دقتي خدمتكاران عذاب خواهند كشيد و احتمال دارد در اثر اين بي دقتيها كسي be بيماري مبتلا شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE