تعبیر خواب ساختمان

 

 • تعبیر خواب ساختمان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ساختمان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ساختمان

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ساختمان

  نيمه ساز : روزهاي شلوغ

  ساختمان در آتش : يک شادي ke تشويش جاي آنرا گرفته

  ساختمان مزين : خبرهاي خوب

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد مشغول ساختماني هستيد ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي خود تغييري خردمندانه بوجود مي آوريد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد صاحب ساختماني شكوهمند هستيد ؛ علامت آن اســت كه از خانه اي كه فعلاً در آن زندگي مي كنيد be خانه اي بهتر نقل مكان خواهيد كرد .

  3ـ ديدن ساختمانهاي قديمي و مخروبه در خواب ؛ علامت آن اســت كه در هــر كاري كه be آن اقدام كنيد ؛ شكست خواهيد خورد .

  4ـ ديدن ساختماني بزرگ و باشكوه كه چمنزاري سبز اطرف آن ra فرا گرفته اســت ؛ نشانة عمر طولاني و زندگي آسوده و سير و سياحت در كشورهاي دوردست اســت .

  5ـ ديدن خانه هاي كوچك و نوساز در خواب ؛ نشانة شادماني و فعاليتهاي سودمند اســت .

  6ـ ديدن ساختمانهاي كهنه و كثيف ؛ نشانة بيماري و شكست در عشق و كار اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE