تعبیر خواب ساختمان

تعبیر خواب ساختمان

 

 • تعبیر خواب ساختمان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ساختمان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ساختمان

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  ساختمان

  نيمه ساز : روزهاي شلوغ

  ساختمان در آتش : يک شادي که تشويش جاي آنرا گرفته

  ساختمان مزين : خبرهاي خوب

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگر خواب ببينيد مشغول ساختماني هستيد ، نشانة آن است كه در زندگي خود تغييري خردمندانه بوجود مي آوريد .

  2ـ اگر خواب ببينيد صاحب ساختماني شكوهمند هستيد ، علامت آن است كه از خانه اي كه فعلاً در آن زندگي مي كنيد به خانه اي بهتر نقل مكان خواهيد كرد .

  3ـ ديدن ساختمانهاي قديمي و مخروبه در خواب ، علامت آن است كه در هر كاري كه به آن اقدام كنيد ، شكست خواهيد خورد .

  4ـ ديدن ساختماني بزرگ و باشكوه كه چمنزاري سبز اطرف آن را فرا گرفته است ، نشانة عمر طولاني و زندگي آسوده و سير و سياحت در كشورهاي دوردست است .

  5ـ ديدن خانه هاي كوچك و نوساز در خواب ، نشانة شادماني و فعاليتهاي سودمند است .

  6ـ ديدن ساختمانهاي كهنه و كثيف ، نشانة بيماري و شكست در عشق و كار است .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE