تعبیر خواب زير زمين

 

 • تعبیر خواب زير زمين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زير زمين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زير زمين

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در زيرزميني زندگي مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه احتمال دارد شهرت و ثروت خود ra از دست بدهيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ba متروي زيرزميني be جايي مي رويد ؛ علامت آن اســت كه وارد معامله اي مي شويد كه باعث ناراحتي و اندوهگين شدن شما خواهد گشت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد در زيرزميني سرد و مرطوب هستيد ؛ نشانة آن اســت كه تحت فشار ترديد و دودلي قرار مي گيريد و اعتماد خود ra نسبت be هــمــه چيز از دست مي دهيد ... و احساس مي كنيد كه در آينده وقايع بدي اتفاق مي افتد و be خاطر داشتن اين افكار ؛ همواره مضطرب و پريشان خواهيد بود .

  4ـ ديدن زيرزميني كه در آن مواد غذايي و نوشيدنيهاي مختلف انبار شده اســت ... علامت آن اســت كه پيشنهادي be شما خواهد شــد تا در سود حاصل از كاري نامعلوم سهيم شويد .

  5ـ اگــر دختري چنين خوابي ببيند ؛ علامت آن اســت كه از سوي فردي قمار باز محتكر be او پيشنهاد ازدواج خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE