تعبیر خواب زري

 

 • تعبیر خواب زري
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زري » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زري

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  زري پارچه اي اســت ke تار يا پود آن از نخ و زرين باشد و ديدنش در خواب چندان خوب نيست چرا ke نشان از فريب دنياست و انحراف و کشيده شدن be سوي کارهاي ناپسند ke نه خير دنيا در آن هست و نه سعادت آخرت. پوشيدن لباس زري ارتکاب گناه اســت و تعارف و هديه دادن زري تشويق و تحريص گيرنده هديه اســت be فساد و تباهي. خريدن پارچه زري در خواب نشان آن اســت ke بيننده خواب مال خود ra تباه مي کــنــد و در نتيجه be گناه آلوده مي شــود و ندامت مي کشد. بافتن زري توطئه اســت و چـنـانـچه ببينيد کسي زري مي بافد او توطئه مي کــنــد و طرح گناهي ra مي ريزد و چـنـانـچه خودتان زري در خواب مي بافيد اين شماييد ke نقشه خلاف مي کشيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE