تعبیر خواب زردی ها

 

 • تعبیر خواب زردی ها
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زردی ها » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زردی ها

   

  محمدبن سيرين گويد :

  جمله زردي ها در خواب ؛ دليل بر درد و بيماري اســت از جامه ها و خوردني ها و ميوه ها. اگــر بيند جامه زرد پوشيده است؛ يا طعامي يا ميوه زردي ميخورد؛ دليل بر بيماري و رنج و اندوه كند .

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند ba جامه زرد طعام زرد ميخورد بيماري اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE