تعبیر خواب زرافه

 

 • تعبیر خواب زرافه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زرافه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زرافه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  زرافه در خواب دوست احمق و يار ناموافق و ناهمرنگ اســت ke مجالست و موانست او سودي ندارد و زحمت مي آورد چـنـانـچه در خواب زرافه اي ببينيد ba شخصي رو be رو مي شويد ke دوستي ba او نه be صلاح اســت و نه مــمــکن امــا اين شخص کارهاي عجيبي مي تواند بکند و بدايعي از او ديده مي شــود ke بيننده ra be حيرت وا مي دارد. be دنبال زرافه رفتن دو حالت دارد. اگــر be قدم و آهسته زرافه اي ra دنبال کنيد از مردي احمق پيروي مي کنيد ke اين تبعيت be مصلحت شما نيست ولي اگــر در خواب ديديد ke be دنبال زرافه مي دويد؛ در پي امري محال مي رويد و دست be کاري غير مــمــکن و دشوار مي زنيد ke آن هم be صلاح شما نيست. ديدن زرافه در باغ وحش برخورد ba چنان آدمي اســت ke گفته شد. آدمي ke مي تواند چند روز فکرتان ra be خود مشغول نگه دارد بي آن ke تاثيري در زندگيتان داشته باشد. ديدن چندين زرافه در يک محل تماس و برخورد ba اجتماع مردمي نادان و جاهل اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE