تعبیر خواب زايمان

 

 • تعبیر خواب زايمان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زايمان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زايمان

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  زايمان

  زايمان کردن بر آورده شدن آرزو

  ديدن زني ke زايمان ميکند : عزاداري و يا ازدست دادن چيزي گرانبها

  حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد :

  اگر زنى در خواب ببيند كه بسرى زاييد و بلافاصله پسرسخن گفت؛ مرگ زن خواب بين نزديك اســت .

  اگر زنى در خواب ببيند دخترى زاييد ؛ ازنسل او فرزندى be وجود مى آيد كه بزرگ خاندان خود مى شود.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ خواب زايمان در خواب ؛ نشانة بدنيا آوردن كودكي سلامت اســت .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند زايمان مي كند ؛ نشانة آن اســت كه از درستكاري رو بر مي گردانيد و be رفتاري نادرست رو مي آوريد .

  3ـ اگــر زني شوهردار خواب ببيند كودكي be دنيا مي آورد ؛ نشانة آن اســت كه ارثي كلان be او خواهد رسيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE