تعبیر خواب زائر

 

 • تعبیر خواب زائر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب زائر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب زائر

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن جمع زيارت كنندگان در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be سفري طولاني خواهيد رفت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد خود  زائر هستيد و مشغول زيارت ؛ نشانة آن اســت كه ba همنشينان ناسازگار كشمكش ها خواهيد داشت و از فقر و تهيدستي نيز رنجيده خاطر خواهيد شــد .

  3ـ اگــر دختري خواب ببيند زائري be او نزديك مي شــود ؛ علامت آن اســت كه ba حمايت تمام be دام فريب مي افتد ... امــا اگــر در خواب مرد زائر او ra ترك كند ؛ نشانة آن اســت كه ضعف روحي خود ra از بين مي برد و استقلال ويژه اي در زندگي be دست مي آورد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE