تعبیر خواب رژ گونه

 

 • تعبیر خواب رژ گونه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب رژ گونه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب رژ گونه

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر زني خواب ببيند از رژ گونه استفاده مي كند ... نشانة آن اســت كه براي رسيدن be خواسته هاي خود ديگران ra فريب مي دهد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد زني از رژ گونه استفاده مي كند ؛ علامت آن اســت كه براي پيش بردن نقشه هاي مكارانه از شما سوء استفاده خواهد شــد .

  3ـ اگــر رژ گونه ra در خواب بر دست يا لباس خود ببينيد ؛ علامت آن اســت كه در هنگام طراحي نقشه اي غافلگير مي شويد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد اثر رژ گونه از صورتتان محو مي گردد ؛ علامت آن اســت كه در مقابل رقيب خود تحقير خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE