تعبیر خواب ريواس

 

 • تعبیر خواب ريواس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب ريواس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب ريواس

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ريواس در خواب غم و اندوه است. اگــر بيند كه ريواس داشت و ميخورد؛ دليل كه be قدر آن كه خورده او ra غم و اندوه رسد. اگــر بيند كه ريواس بفروخت يا be كسي داد؛ دليل اســت از غم و اندوه رسته گردد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند ريواس ميخورد و be طعم شيرين است؛ دليل كه وي ra منفعت رسد از قبل دوست يا از قبل خويش و چــون بيند ريواس ترش است؛ دليل اســت پشيماني خورد در كارها .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE