تعبیر خواب روژ

 

 • تعبیر خواب روژ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب روژ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب روژ

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  روژ ra نيز زن ها در خواب مي بينند و امکان اينکه يک مرد be خواب ببيند کم اســت مگر در رابطه ba يک زن باشد. ديدن روژ براي خانم ها دروغگويي اســت و فريب و زبان آوري و چـنـانـچه زني ببيند روژ ماليده be دروغگويي متوسل مي شــود و زبان ra be گفتن نادرست مي آلايد. ديدن روژ براي مردان خوب نيست مخصوصا اگــر آن ra مصرف کـنـنـد رسوايي و بدنامي اســت و بي آبرويي. چـنـانـچه مردي ببيند روژ خريده يا دارد يا مصرف مي کــنــد سر زبان ها مي افتد؛ بدنام مي شــود و رسوايي be بار مي آورد. معمولا وسائل آرايش زنان تعابيري از اين قبيل دارد و کلا خوب نيستند مگر در مواردي استثنايي .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE