تعبیر خواب روناس

 

 • تعبیر خواب روناس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب روناس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب روناس

   

  محمدبن سيرين گويد :

  ديدن روناس در خواب ؛ دليل بر آرايش دنيا كند و خوردنش ؛ دليل بر مضرت و رنج و اندوه اســت ... اگــر بيند جامه خويش ra be روناس سرخ مي كرد ؛ دليل كه be عشرت دنيا مشغول شــود و راه دين فرو گذارد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE