تعبیر خواب روزن

 

 • تعبیر خواب روزن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب روزن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب روزن

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  روزن اگــر be روشنايي باشد خوب اســت ولي اگــر از روشنايي be تاريکي باشد بد است. ديدن روزن در خواب هيچ تعبيري ندارد مگر اين ke ba شرايط خودتان تطبيق داده شود. اگــر در جايي تاريک هستيد و ببينيد روزني be روشنايي هست خواب شما خبر مي دهد ke آينده اي روشن داريد و مشکلات شما رفع مي شود. اگــر بيمار هستيد شفا حاصل مي کنيد و اگــر وامدار هستيد وام خود ra مي پردازيد. ولي اگــر در جايي روشن باشيد و روزني ببينيد ke رو be تاريکي قرار گرفته خوب نيست و از غم و اندوه خبر مي دهد. اگــر در جايي باشيد ke اطرافتان روزن هاي زيادي باشد کاري بزرگ و احيانا مشکل ba راه حل هاي متعدد براي شما پيش مي آيد ke حق انتخاب خواهيد داشت. اگــر در جايي مسدود باشيد و خودتان روزني be خارج باز کنيد نيکو اســت و اگــر جاي باز باشيد و روزني be محل مسدود باز کنيد؛ براي خود مشکل be وجود مي آوريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE