تعبیر خواب روزنامه

 

 • تعبیر خواب روزنامه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب روزنامه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب روزنامه

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  روزنامه : اخبار ؛ اخبار اغلب نا خوشايند

  مولف گويد :

  چون روزنامه ذاتا اخبار ra be مردم مي رساند. مي توان گــفــت خواندن روزنامه در خواب نشانه خبر است.

  اگر آگهي هاي ra مي خواند ke نوشته هايش be رنگ زرد بود دليل بر بيماري است

  اگر be رنگ سرخ و سبز بود دليل بر شادي و خوشحالي

  اگرمطالب ترحيم ها ra مي خواند دليل بر طولاني شدن عمر

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن روزنامه در خواب ؛ علامت آن اســت كه در معاملات نيرنگهايي آشكار صورت مي گيرد كه بر شهرت شما تأثير منفي مي گذارد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد مشغول انتشار روزنامه اي هستيد ؛ نشانة آن اســت كه موقعيتهايي جديد در زندگي be دست مي آوريد و در سايه اين مو قعيتي موفق مي شويد be كشورهاي خارج مسافرت كنيد و در آنجا دوستاني جديد بيابيد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد مي كوشيد روزنامه اي مطالعه كنيد امــا موفق be اين كار نمي شويد ؛ نشانة آن اســت كه در كاري شكست مي خوريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE