تعبیر خواب رفتن

تعبیر خواب رفتن

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب رفتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب رفتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب رفتن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي بيند az شهر va ديار خود بيرون مي رفت va ندانست be كجا مي رود، دليل كه بيچاره va فرومايه شود. اگربيند زن va فرزند ba خود همي برد، دليل كه hame بيچاره va خوار گردند. agar بيند مانند شتر ميرفت، دليل كه سعادت دنيائي يابد. agar بيند مانند اسب يا خر همي رفت، دليل كند بر تنگي مال va درازي عمر. agar بيند مانند ددگان همي رفت، دليل خير va نيكي بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند az تاريكي be روشنائي مي رفت، دليل كه az تنگي va رنج be نعمت va فراخي افتد. agar بيند az آباداني be خرابي ميرفت، تاويلش be خلاف اين است. agar بيند az جائي نيك be جاي بدي رفت، دليل بر بدي كند. agar بيند كه ازجائي بد be جائي نيك همي رفت، دليل بر خير va نيكي كند.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  راه رفته اي ra برگشتن : تاخير dar سفر ، ماجراجويي ؛ خبري مهم

  مولف گويد :

  اگر dar خواب ببيند ba کسي be مکاني مي رفت يعني آن کس dar مورد آن مکان be او حرفي زده يا سفارشي کرده va يا سفارش خواهد کرد .

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب رفتن”

  دیدگاه ها بسته شده اند.