تعبیر خواب رشته

 

 • تعبیر خواب رشته
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب رشته » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب رشته

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  رشته ؛ رشته اميد اســت و خير و برکت و نعمت. رشته ra از خمير آرد تهيه مي کـنـنـد و چــون آرد و خمير آرد و گندم و نان هــمــه در خواب هاي ما خوب هستند رشته نيز خوب است. be طور سنتي ما شب هاي عيد رشته پلو مي خوريم. اين کار از همين عقيده ريشه گرفته يا تعبير بر مبناي اين سنت و عقيده استوار اســت ke رشته در خواب رشته اميد اســت و نعمت و برکت و ديدنش در خواب نيکو اســت be هــر حال ke باشد. فــقــط اگــر رشته ra دور بريزيد و تباه کنيد خوب نيست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE