تعبیر خواب دوقلو

 

 • تعبیر خواب دوقلو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دوقلو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دوقلو

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  دوقلو : بر آورده شدن ناگهاني يک امر

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن بچه هاي دوقلو در خواب ؛ نشانة آن اســت كه از امنيت شغلي و محيط صميمانة خانوادة خود احساس رضايت خواهيد كرد .

  2ـ ديدن بچه هاي دوقلو كه be بيماري مبتلا شده اند ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي اندوهگين و مأيوس خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE