تعبیر خواب دلقک

 

 • تعبیر خواب دلقک
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب دلقک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دلقک

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  دلقک : از شما سوء استفاده خواهد شد

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر در خواب دلقكي شما ra فريب بدهد ؛ نشانة آن اســت كه اثبات ادعايي كه be نفع شماست كار مشكلي خواهد بود .

  2ـ ديدن دلقك در خواب ؛ علامت مشكلات و سختيهاست .

  3ـ اگــر خواب ببينيد مثل دلقك لباس پوشيده ايد ؛ نشانة آن اســت كه مي كوشيد براي رسيدن be قدرت و ثروت از اعمال نادرست و شهواني استفاده كنيد ... زنان مكار شما ra وادار مي سازند كه گناه كنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE