تعبیر خواب دعوا

 

 • تعبیر خواب دعوا
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دعوا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دعوا

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  دعوا اگــر be صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده اســت ولي اگــر دعوا منحصر be عصبانيت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبير ديگري دارد. اگــر در خواب ببينيد ke ba کسي دعوا مي کنيد ke او ra نمي شناسيد از خويشاوند و عضوي از فاميل تکدر و آزردگي پيدا مي کنيد ke بعد be صلح و دوستي مي انجامد ولي اگــر آن ke ba او دعوا مي کنيد آشنا بود دو حال دارد. اگــر او ba شما دعوا مي کــرد بيگانه اي be شما محبت مي کــنــد يا ba انساني خير و نيکوکار برخورد خواهيد نمود و اگــر شما ba او دعوا مي کرديد شما هستيد ke be ديگري محبت و خدمت مي کنيد ke نا آشنا و غريبه است. اگــر ديديد دو نفر ba هم دعوا مي کـنـنـد موردي پيش مي آيد ke خوشحال مي شويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE