تعبیر خواب دزد دريايي

 

 • تعبیر خواب دزد دريايي
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دزد دريايي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دزد دريايي

   

  مولف گويد :

  ديدن دزدان دريائي ke be کشتي شما حمله مي کـنـنـد وطلاها و جواهرات شما ra مي دزدند و شما ra مي کشند ... اگــر چــه در بيداري وحشتناک be نظر برسد ولي در خواب be اين معني اســت .کساني شما ra از بيم وحراس نجات مي دهند و غم واندوهتان ra از شما دور مي کـنـنـد ... و be شما بقا و طول عمر مي بخشند .

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ ديدن دزدان دريايي در خواب ؛ علامت آن اســت كه دوستان رياكار نقشه هايي شيطاني براي نابودي زندگي شما خواهند كشيد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد خود دزد دريايي هستيد ؛ علامت آن اســت كه در جمع دوستان مقامي پايين تر be دست خواهيد آورد .

  3ـ اگردختري خواب ببيند نامزدش دزد دريايي اســت ؛ علامت آن اســت كه be عدم شايستگي و فريبكاري نامزد خود آگاهي خواهد يافت .

  4ـ اگــر دختري خواب ببيند دزدان دريايي او ra اسير مي كنند ؛ نشانة آن اســت كه be بهانه هاي مختلف be ترك خانه تحريك مي گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE