تعبیر خواب درودگر

 

 • تعبیر خواب درودگر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب درودگر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب درودگر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر be خواب بيند كه در خواب درودگري مي كرد؛ دليل اســت مردم ra نيكوخواه و مصلح است؛ ولكن صحبت او ba مردمان be نفاق اســت و بعضي ra نصيحت نكند و be طريقي معالجه خود ra be ايشان نمايد؛ زيرا كه اصل چوب be خواب؛ نفاق است.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  تراشيدن و بريدن و صاف كردن چوب در خواب ؛ دليل بر آموختن مطالب خوب و نيكو اســت يا بيننده خواب be سوى صلاح و درستى باز مى گردد ولى نفاق و دورويى در كرداراو خواهد بود.

  ابراهيم كرماني گويد :

  درودگر در خواب؛ مردي اســت كه مردمان ra ادب و فرهنگ آموزد و مصلح كارهاي مردم اســت در راه دين و نفاق از ايشان زايل كند و چوب در خواب مرد مانند؛ كه از ايشان فساد و نفاق است. و درودگر ra كار راست كردن چيزها است؛ از اين سبب درودگر در خواب معلم است؛ كه كودكان جاهل و نادان ra دانش و فرهنگ آموزد و راه دين نمايد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE