تعبیر خواب دامن

 

 • تعبیر خواب دامن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب دامن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب دامن

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد روي دامن كسي نشسته ايد ؛ نشانة آن اســت كه در حرفة خود ba مشكلي روبرو نخواهيد شد. اگــر دختري در خواب ببيند فردي روي دامنش نشسته اســت ؛ علامت آن اســت كه مورد سرزنش و انتقادات ديگران قرار خواهد گرفت .

  2ـ اگــر ماري بر دامن خود ببينيد ؛ علامت آن اســت كه از طرف دشمنان مورد تحقير و اهانت قرار مي گيريد ... اگــر گربه اي ra بر دامن خود ببنيد ؛ نشانة آن اســت كه دشمني شما ra فريب خواهد داد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE