تعبیر خواب خفه کردن

 

 • تعبیر خواب خفه کردن
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب خفه کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خفه کردن

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ببيند كسي او ra خفه كرد؛ دليل كه غمگين و مستمند شــود و بعضي گويند: خفه كردن نيكي عيش است.

  اگر در خواب احساس خفگي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساري خواهيد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE