تعبیر خواب خطر

 

 • تعبیر خواب خطر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خطر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خطر

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در موقعيتي خطرناك قرار گرفته ايد و مرگتان حتمي اســت ؛ نشانة آن اســت كه از گمنامي be افتخار و شهرت دست مي يابيد .

  2ـ اگــر دختري در خواب از وضعيتي خطرناك كه او ra احاطه كرده اســت نتواند بگريزد ؛ نشانة آن اســت كه در خانواده و همينطور از جانب ديگران اذيت مي شــود ... اگــر عشاق چنين خوابي ببينند ؛ دلالت بر تباهي اميدهايشان دارد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE