تعبیر خواب خرزهره

 

 • تعبیر خواب خرزهره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خرزهره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خرزهره

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خرزهره گياهي اســت تلخ و سمي ke حتي حيوانات گرسنه آن ra نمي خورند ... اين گياه مانند جنگل در روياهاي ما نشان تلخ کامي اســت و گل خر زهره غم اســت ke سرخ آن از سفيد بهتر اســت زيرا خر زهره سفيد؛ ماتم نيز همراه دارد. اگــر کسي گلدان خر زهره براي شما آورد اندوهي be شما مي دهد ke پر دوام اســت و اگــر شما be کسي داديد همين تعبير ra دارد. در هــر صورت ديدن خر زهره در خواب غم و تلخ کامي اســت و خوب نيست .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE