تعبیر خواب خبزه

 

 • تعبیر خواب خبزه
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب خبزه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خبزه

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند خبزه آبگينه در سراي داشت؛ دليل كه زن ra طلاق بدهد.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند كه خبزه داشت يا كسي be او داد؛ دليل كه زني خادمه بر قدر خبزه او ra حاصل شــود يا ba زني خادمه وي صحبت افتد و از او منفعت يابد. اگــر كسي بيند كه خبزه وي ضايع شد؛ تاويلش be خلاف اين اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE