تعبیر خواب خاني

 

 • تعبیر خواب خاني
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خاني » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خاني

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خاني ديدن؛ غم و اندوه است؛ زيرا كه در خاني از بلا be زير فرو شدن اســت چــون بيند در خواب كه درجائي فرو شد؛ دليل كه غمگين و مستمند شود. اگــر بيند كه در خاني غسل كرد؛ دليل كه از غم ها فرج يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه در خانه او خاني هاي بسيار پديد آمد؛ دليل كه در آنجا غم و اندوه ومصيبت افتد و گريستن كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE