تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب خانه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب خانه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب خانه

   

  محمدبن سيرين گويد :

  خانه مفرد درخواب زن است. اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه را از جاي برداشت، دليل كه زني خواهد، با مروت و كرم و مونتش برگيرد و باشد كه زنش آبستن شود. اگر بيند در خانه نو درون شد، دليل كه زني خواهد و توانگر شود. اگر بيند كه خانه مفرد به كنج اندوه بود و ندانست كه خانه از كيست، دليل كه از دنيا رحلت كند. اگر بيند درخانه گريخته بود و در خانه او قفل نكرده بود و آن خانه به خانه ديگر پيوسته بود، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد. اگر بيند بيمار است عافيت يابد. اگر بيند درِ خانه خود بشكست، دليل كه از كسي او را مالي رسد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند كه خانه بر وي افتاد، دليل كه مالي بسيار بدو رسد. اگر بيند كه خانه بزرگ وفراخ گرديد و از آن كه بود بزرگتر شد، دليل كه مال و نعمت بسيار بر وي تنگ شود. اگر بيند درِ خانه او آهنين بود، دليل كه توانگر شود. اگر در خانه او سيمين است، دليل كه ا را توبه بايد كردن از گناه و معصيت. اگر توانگر بود نعمتش زياده شود. اگر بيند پيرامون خانه او هيچ خانه نبود، دليل كه حالش تباه شود.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  خانه در خواب ما معيشت است، اگر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه متعلق به شما است زندگي مرفه و خوبي خواهيد داشت. اگر ببينيد خانه اي محقر و ويرانه داريد و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر مي دهد که زندگي بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد يافت. چنان چه ببينيد يکي از اتاقهاي خانه آشفته و خراب است بخشي از زندگي بيننده خواب دچار خرابي و ويراني مي شود و غمي و زياني به او مي رسد. اگر ببينيد که در خانه شما آهني است زندگي قابل دوامي داريد و اگر ديديد در خانه شما از نقره است خوب نيست . اگر در خواب ببينيد که خانه شما در محلي است که تنها مانده و گرداگرد آن هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا که از تنهائي و بي کسي و غربت و تنگي زندگي خبر مي دهد.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  خانه

  ساختن يک خانه : خوشبختي در عشق

  خانه مخروبه : مانعي از سر راه برداشته ميشود

  خانه اي در آتش : بدبختي

  ترک کردن خانه : يک منفعت غير منتظره

  خريد يک خانه : کاميابي

  تعمير کردن خانه : يک امر پيچيده بالاخره روشن ميشود

  خانه خالي : اميدهاي واهي

  صاحبخانه بودن : کاميابي که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

  در کنج يک خيابان : شما نسبت به ديگران برتر هستيد

  خانه جنگلي : بيگانگان استقبال خوبي از شما خواهند کرد

  يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن خانه و سرا عيش بود

  يوسف نبي عليه السلام گويد :

  ديدن خانه ساختن خوشحالي بود

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن خانة قديمي خود در خواب ، نشانة آن است كه اخباري به دستتان مي رسد كه موجب شور و نشاط شما مي گردد .

  2ـ اگر خواب ببينيد خانة قديمي شما ويران و مخروبه است ، نشانة آن است كه خبر بيماري يا مرگ يكي از نزديكان را خواهيد شنيد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه دوست عزيزي را از دست خواهد داد .

  3ـ اگر خواب ببينيد وارد خانة خود مي شويد و همه چيز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است كه اعضاي خانواده به شما علاقمندند و امور كاري نيز رضايت بخش خواهد بود .

  4.اگر در خواب ببينيد كه خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‏ى آن است كه براى پيروز شدن شر مبارزه خواهيد كرد .

   

  برچسب‌ها, , , , ,

   

  کلمات کلیدی : اگر خانه خانه ساختن ديدن ـ « تعبیر » ، آب آبستن آتش آشفته آن آنلي آهني آهنين ا ابراهيم اتاقهاي اخباري ادامه از است است، استقبال اعضاي افتاد، السلام امر امور اميدهاي اندوه او اويتنهاو اي ايد اگر با باشد بالاخره بايد ببيند ببينيد بخش بخشي بدبختي ترک بدو بر براى برای برتر برداشت، برداشته برگيرد بزرگ بزرگتر بسيار بشكست، به بود بود بود، بودن بي بيتون بيمار بيماري بيند بيننده بيگانگان تباه تعبیر تنها تنهائي تنگ تنگي تهراني توانگر توبه جاي جنگلي حاصل حالش خالي خانة خانه خانه خانواده خبر خراب خرابي خواب خوابي خواهد خواهد، خواهند خواهيد خوب خوبي خود خودتان خوشبختي خوشحالي خيابان داد داريد داشت دختري در درخانه درخواب درون درِ دست دستتان دسترنج دلخواه دليل دنيا دهد دهد دوامي دوست ديدن ديديد ديگر ديگران ديگري دچار را راه رحلت رسته رسد رسد رضايت روشن زن زندگي زنش زني زياده زياني ساختن ستونهاي سر سرا سيرين سيمين شد شد در شد، شدن شر شما شنيد شود شود شور شويد عافيت عزيزي عشق خانه علاقمندند علامت عليه عيش غربت غم غمي غير فراگرفته فرمائید قابل قديمي قفل قلت كاري كرد كردن كرم كرماني كسي كنج كند كه كيست، لوک ما مال مالي مانده مانعي مبارزه متعلق مجلل محقر محلي محمدبن مخروبه مراجعه مرتب مرفه مروت مرگ مشاهده مطلب مطيعي معاش معصيت معيشت مفرد منتظره خريد منفعت منوچهر موجب مونتش مى‏ مي ميشود خانه نبود، نبي ندانست نديده نزديكان نسبت نشاط نشانة نشانه‏ى نعمت نعمتش نقره نكرده نو نيز نيست هستيد هستيد خانه همه هيچ و وارد واهي صاحبخانه وفراخ وي ويران ويرانه ويراني يا يابد يافت يكي يوسف يک يکي پيرامون پيروز پيوسته پيچيده چرا چنان چنين چه چيز کاميابي کاميابي تعمير کرد يوسف کردن کسي کنج که گرداگرد گردد گرديد گريخته گناه گويد گويد ديدن …

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  یک دیدگاه برای “تعبیر خواب خانه”

  1. \n2274
   negin

   خواب دیدم خونمون از این جایی که هستیم به یه خونه کاه گلی تو یه جای بی آب و علف تغییر کرده، درضمن توی خونه یه ملخ سیاه بود که عموم اول واسه اذیت من برش داشت بعدم خوردش و یه لیوان چای هم روش، تعبیرشو هر چی سریع تر برام ایمیل کنید لطفا.