تعبیر خواب حوض کوثر

 

 • تعبیر خواب حوض کوثر
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب حوض کوثر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب حوض کوثر

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر بيند قيامت برخاست و خلق نزديك حوض كوثر جمع مي كردند؛ دليل كه پادشاهي پيدا شــود در ميان خلق عدل و داد كند. اگــر بيند از حوض كوثر يك جام بخورد؛ دليل كه مرگ او بر مسلماني است. اگــر بيند پيرامون حوض كوثر مي گشت و آب مي خواست و آب ندادند؛ دليل كه دشمنِ اولاد پيغمبر باشد. اگــر بيند حضرت رسول (ص) او ra آب داد و بخورد؛ دليل كه از شفاعت بهره يابد.

  ابراهيم كرماني گويد :

  اگر بيند نامش در حوض كوثر نوشته بودند و جامي بستد و از آن آب مي خورد؛ دليل كه او ra ba عالمي بزرگ صحبت افتد و از آن عالم او ra منفعت دو جهاني حاصل شود.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند از حوض كوثر آب مي خورد؛ لكن آب وي تيره و ناخوش است؛ دليل كه بيننده منافق بود و او ra از اخبار و قرآن هيچ خبر نباشد و اعتقادش بد اســت و دين اسلام در پيش وي حقير و خوار است. اگــر بيند حوض كوثر be آن طريق اســت كه در اخبار آمده و از جمله آب حوض كوثر مي خورد؛ دليل كه او ra نزد حق تعالي قدري و محلي اســت و از جمله بزرگان دين اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE