تعبیر خواب حمالي

 

 • تعبیر خواب حمالي
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب حمالي » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب حمالي

   

  محمدبن سيرين گويد :

  حمالي در خواب خطر بود از جهت گناه و معصيت بسيار.

  جابر مغربي گويد :

  اگر بيند حمالي بهر ديگران مي كرد بي اجرت و كرايه؛ دليل كه ba مردي خير و احسان كند و آن be صاحب خواب بازگردد. اگــر ديد حمالي مي كرد و مزد مي گرفت؛ دليل غم و اندوه اســت خاصه بار گران باشد و از آن گراني او ra رنج و غم رسد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE